Pop Up Акто Акција! Скопје 12. Акто Фестивал за современи уметности

POP UP АКТО АКЦИЈА! 12. АКТО ФЕСТИВАЛ ЗА СОВРЕМЕНИ УМЕТНОСТИ 27 - 28 октомври, 2017 год. СКОПЈЕ Кино Култура и Железничка зграда ГРАЃАНИТЕ ЗА КУЛТУРНИТЕ ПРОСТОРИ ГРАЃАНИТЕ ЗА КУЛТУРА Дали конечно можеме да сведочиме за отворање на простори изградени преку партиципативно ангажирано делување? Дали овие времиња ќе бидат поволни за…

IF BUILDINGS COULD TALK/ discussion and research based performance

(For English Scroll Below) IF BUILDINGS COULD TALK/ discussion and research based performance  „Кога зградите би зборувале“ е колаборативен проект кој ги разоткрива деликатните, скриени траги од бришењето на колкетивната меморија на локалната историја, сето тоа прикажувајќи го преку конкретни примери на урбани простори (комплекс на згради и нивното опкружување)…