Избрани четрите финалисти за награда ДЕНЕС

Избрани четворицата финалисти за наградата ДЕНЕС за млад(а)  визуелен(а) уметник(чка) до 35 години   Организациите ФРУ – Факултет за работи кои не се учат – Битола/Скопје и Центар за современи уметности – Скопје, по четринаесети пат го организираа процесот за доделување на за наградата ДЕНЕС за млад(а) визуелен(а) уметник(чка) до…

Pop Up Акто Акција! Скопје 12. Акто Фестивал за современи уметности

POP UP АКТО АКЦИЈА! 12. АКТО ФЕСТИВАЛ ЗА СОВРЕМЕНИ УМЕТНОСТИ 27 - 28 октомври, 2017 год. СКОПЈЕ Кино Култура и Железничка зграда ГРАЃАНИТЕ ЗА КУЛТУРНИТЕ ПРОСТОРИ ГРАЃАНИТЕ ЗА КУЛТУРА Дали конечно можеме да сведочиме за отворање на простори изградени преку партиципативно ангажирано делување? Дали овие времиња ќе бидат поволни за…
1 2 3 20